Razvijanje alata za kvalitetniju obuku starijih u okviru projekta eDigiStars

Predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske, kao dio radne grupe za razvoj LABEL alata,  učestvovali su 14.01.2021. godine na onlajn radionici u okviru projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme – eDigiStars“. Cilј radionice bio je uvod u razvoj LABEL alata koji je usmjeren na različite institucije koje pružaju podršku unapređenju poslovanja preduzeća.

Svrha LABEL alata je razvoj sistema za sertifikaciju, kojim će se osigurati kvalitet znanja starijih osoba koji su prošli obuku u okviru projekta eDigiStars. Takođe, alat pruža sveobuhvatne smjernice za stvaranje svijesti i izgradnju povjerenja među poslodavcima iz različitih industrijskih oblasti.

Tokom radionice članovima radne grupe prezentovani su različiti nivoi znanja u digitalnoj oblasti u skladu sa sa okvirnim dokumentom EU “The Digital Competence Framework of EU”, kao i testovi za procjenu nivoa digitalnih vještina.

Radionica je organizovana od strane projektnih partnera iz Poslovne agencije Gornje Austrije – BIZUP.

Cilј projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme – eDigiStars“ je razvoj održivog ekosistema koji će omogućiti starijim osobama samozaposlenje kroz izgradnju digitalnih vještina.

Vodeći partner u projektu je Innoskart – IKT klaster (Innoskart Business Development Nonprofit Ltd) iz Mađarske, a ostalih 13 partnera u projektu su iz Austrije, Rumunije, Slovenije, Mađarske, Češke Republike, Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Bugarske. Projektni konzorcijum čini i 5 pridruženih strateških partnera iz Mađarske, Ukrajine, Austrije, Češke Republike i Slovenije.

Agencija je jedini partner u projektu iz Bosne i Hercegovine. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci, provođenje projekta počelo je 01. jula 2020 godine.

Ukupan budžet projekta je 1.892.439,00€ koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF, ENI i IPA fondova, a vrijednost projekta koji se odnosi na Agenciju iznosi 111.935,00€.