Razmijenjena iskustva i dobre prakse u privlačenju i realizaciji ulaganja

Delegaciju Razvojne agencije Republike Srpske, koju je predvodio direktor Marinko Đukić, primio je danas u Novom Sadu potpredsjednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević. Prijem je organizovan u okviru studijske posjete RARS Razvojnoj agenciji Vojvodine. Cilј studijske posjete bio je razmjena iskustava i dobrih praksi, naročito u oblasti privlačenja i realizacije ulaganja, što je od kraja prošle godine nova nadležnost RARS.

Nakon prijema, u prostorijama Razvojne agencije Vojvodine održan je radni sastanak na kojem su prezentovani organizacija i aktivnosti Razvojne agencije Vojvodine, Fonda „Evropski poslovi“ i Razvojne agencije Republike Srpske, sa posebnim akcentom na privlačenje i realizaciju ulaganja, usluge za investitore, te podršku domaćim privrednim subjektima.

Takođe, razgovarano je i o mogućnostima organizacije zajedničkih događaja, učešća na investicionim sajmovima, te saradnji na međunarodnim projektima. Predstavnici dvije agencije dogovorili su i skoro potpisivanje sporazuma o saradnji kojim će još detalјnije biti precizirani modaliteti i teme buduće saradnje.

Domaćin sastanka bio je direktor Razvojne agencije Vojvodine Nikola Žeželј sa saradnicima, a sastanku su prisustvovali i predstavnici Fonda „Evropski poslovi“.