Razmatrane mogućnosti saradnje sa Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS)  Marinko Đukić sa saradnicima i pomoćnik ministra za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Savić, posjetili su u petak, 11.12.2015. Osijek gdje su razgovarali sa predstavnicima Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, preduzetničkog inkubatora BIOS, te Crvenog križa Osijeka.

Razgovarano je o mogućnostima potencijalne saradnje, prije svega na projektnom nivou. Učesnici sastanka posebno su razmatrali mogućnost kandidovanja zajedničkih projekata na različite programe Evropske unije kao što su trilateralni programi prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora, te Mediteranski, Dunavski i Jadransko-jonski programi.
Tom prilikom analizirani su i konkretni prijedlozi za realizaciju projekata na programe EU koji su u toku, poput programa ERASMUS.

Delegacija RARS posjetila je ovom prilikom i preduzetnički inkubator BIOS u Osijeku, koji predstavlja jedan od boljih primjera podrške razvoju malog i srednjeg preduzetništva u Hrvatskoj.