Razgovarano o mogućnosti uspostavljanja portala industrijskih zona

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić sa saradnicima razgovarao je juče sa predstavnikom CRS (Catholic Relief Services) u BiH Vojislavom Ivanovićem o mogućnostima koje nudi projekat RAST (Restoring Accountability and Supporting Transformation) koji finansira USAID. 
Riječ je o projektu podrške jedinicama lokalne samouprave u BiH u uspostavljanju povoljnog poslovnog okruženja u skladu sa BFC (Business Friendly Certification) programom u cilju privlačenja investicija i kreiranje novih radnih mjesta. Jedna komponenta RAST projekta je podrška opštinama pri izgradnji infrastrukture u industrijskim zonama.  
U okviru projekta uspostavljen je informacioni sistem sa web portalom industrijskih zona u FBiH, a CRS namjerava da podrži razvoj sličnog sistema i u Republici Srpskoj.