Raspisani konkursi za podršku razvoju tehnologija i inovatorstva u Republici Srpskoj

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo raspisalo je dva konkursa: Konkurs za finansijsku podršku projekata razvoja tehnologija, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija u Republici Srpskoj za 2019. godinu i Konkurs za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj za 2019. godinu.

Prema prvom konkursu, korisnici sredstava finansijske podrške projektima mogu biti samo pravna lica koja se bave razvojem tehnologija i koja su registrovana na teritoriji Republike Srpske.

Razvojem tehnologija bave se privredna društva, naučnoistraživačke organizacije, visokoškolske ustanove, i druga pravna lica, koja veći dio svojih aktivnosti usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija za sopstvene ili tuđe potrebe.

Pravo učešća na konkursu imaju privredna društva, naučnoistraživačke organizacije, visokoškolske ustanove, i druga  pravna lica koja se bave razvojem tehnologija  u skladu sa odredbama čl. 6-8.  Pravilnika o postupku i mjerilima za finansijsku podršku projektima razvoja tehnologije, nabavke opreme i učešće na stručnim skupovima o razvoju tehnologije. Tehnološko privredno društvo primjenjuje ili razvija tehnologije kao važnu komponentu svojih poslovnih aktivnosti, a bavi se istraživanjem i razvojem tehnologija za sopstvene potrebe ili tehnologija za potrebe drugih.

Korisnici sredstava finansijske podrške projektima razvoja tehnologija dužni su da obezbijede finansijsko ućešće u projektu u visini od najmanje 50 odsto od ukupne vrijednosti projekta.

Učesnici na konkursu koji se bave razvojem tehnologije mogu konkurisati i sa dva projekta, pod uslovima da svaki projekat ima drugog koordinatora projekta i da koordinator projekta na jednom projektu može da bude član tima na još najviše jednom projektu  drugog pravnog lica.

U skladu sa finansijskim planom Resora za naučnotehnološki razvoj za 2019. godinu, za sufinansiranje projekata razvoja tehnologija, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija prdviđeno je  120.000 KM.

Prema Konkursu za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj za 2019. godinu predviđena su sredstva za materijalnu pomoć Savezu inovatora Republike Srpske, udruženjima inovatora i drugim organizacijama koje su u vezi sa inovatorstvom i sredstva za stimulaciju pojedinačnog rada inovatora  ili grupe inovatora.

Učesnici na konkursu za  finansijsku podršku inovatorstvu  mogu biti pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srpske i fizička lica koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske, a koja se bave razvojem tehnologija.

U skladu sa finansijskim  planom Resora tehnologije za 2019. godinu, planirana sredstva za sufinansiranje inovatorstva iznose 50.000 KM.

Rok za prijave na oba konkursa je 04.12.2019. godine.