Raspisan konkurs za finansijsku podršku inovatorstvu u RS

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske raspisalo je konkurs za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj za 2015. godinu. Finansijska podrška inovatorstvu obuhvata sredstva za materijalnu pomoć Savezu inovatora Republike Srpske, udruženjima inovatora i drugim organizacijama koje su u vezi sa inovatorstvom i sredstva za stimulaciju pojedinačnog rada inovatora ili grupe inovatora.

Prijave na konkurs se primaju do 30.09.2015. godine. Više informacija o kriterijumima, spisak potrebne dokumentacije i način prijave na konkurs može se pronaći na http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Documents/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1-%D0%9815-%20%D0%A1%D0%B0%D1%98%D1%82%20inovatori.pdf