Raspisan Javni konkurs za sprovođenje mjera energetske efikasnosti

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske raspisao je „Javni konkurs za dodjelu sredstava iz budžetske podrške Evropske unije za provođenje mjera energetske efikasnosti u postojećim objektima, sistemima i procesima, a koji se odnose na povećanje energetske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2023. godinu”.

Sredstva će se dodjelјivati za sufinansiranje projekata koji uklјučuju slјedeće mjere:

  • obnova spolјne zaštite objekta,
  • povećanje efikasnosti sistema grijanja i hlađenja,
  • unapređenje energetske efikasnosti unutrašnje rasvjete,
  • unapređenje energetske efikasnosti u proizvodnim procesima,
  • izgradnja fotonaponskih elektrana u okviru objekta preduzeća za proizvodnju električne energije za potrebe sopstvene potrošnje.

Javni konkurs je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava utvrđenih za ovu namjenu ili objave odluke o zatvaranju.

Više detalјa o Javnom konkursu na linku: www.ekofondrs.org/konkurs.