RARS učestvovao na godišnjoj Generalnoj skupštini Asocijacije razvojnih agencija EU – EURADA

Predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske (RARS) prisustvovali su danas na onlajn Generalnoj skupštini EURADA – Asocijacije razvojnih agencija Evropske unije, koja predstavlja godišnji događaj i okuplja svoje članove u cilju upoznavanja, planiranja zajedničkih aktivnosti i njihove realizacije.

S obzirom  na to da je RARS  u aprilu 2021. godine postala članica EURADA-e, danas je  pred prisutnim članovima iz nekoliko zemalja EU predstavila svoje djelovanje, aktivnosti i projekte,  te iskazala interes za saradnju sa ostalim razvojnim agencijama kroz učešće na zajedničkim projektima i drugim  aktivnostima.

Takođe, promovisana je i  EUIPO – Kancelarija Evropske unije za intelektualno vlasništvo, kao i inicijativa EU SME Centre – Centar za MSP EU koja pruža sveobuhvatan spektar usluga podrške MSP u EU pripremajući ih za poslovanje u Kini. Potpisani su Memorandumi o razumijevanju, te predstavljene pogodnosti i prednosti  koje imaju sve članice EURADA-e.

Direktor  EURADA-e  Esteban Pelajo predstavio je finansijski izvještaj, realizovane aktivnosti i plan EURADA-e za 2021. godinu.

Pristup mreži EURADA pruža mogućnost za pronalaženje poslovnih partnera i jačanje programa internacionalizacije, kao i promociju Agencije širom članstva u EURADA-i, te otkrivanje novih načina za finansiranje projekata.