RARS organizuje seminar o temi “Obezbijedi sebi investitora”

Povodom početka implementacije VIBE projekta Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizuje seminar o temi “Obezbijedi sebi investitora”. Seminar će se održati u četvrtak, 18.04.2013. godine u okviru 15. Međunarodne izložbe ideja, inovacija i stvaralaštva “INOST MLADIH 2013” na Banjalučkom velesajmu.

“Venture Initiative in the Balkan Europe-VIBE” je projekat koji sufinansira Evropska unija iz sredstava IPA fondova u okviru Programa za transnacionalnu saradnju Jugoistočne Evrope. Implementacija projekta trajaće dvije godine u 12 zemalja: Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Grčkoj, koje su članice EU i Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i BJR Makedoniji koje nisu članice EU.

Glavni cilj projekta je identifikacija postojećih izvora finansiranja dostupnih inovativnim preduzećima iz Jugoistočne Evrope, te uspostavljanje efikasne platforme za obezbjeđivanje profesionalne i efikasne podrške inovativnim pojedincima, mikro, malim i srednjim preduzećima kako bi postala atraktivna za potencijalne investitore. Projekat bi trebao da okupi sve relevantne učesnike – investitore, konsultante/eksperte, institucije, mikro, mala i srednja preduzeća da učestvuju u aktivnostima “Balkan Venture Foruma” za Jugoistočnu Evropu.
Projekat je usmjeren na razvoj inovativnog i preduzetničkog sistema širom Jugoistočne Evrope podsticanjem privatne investicije u inovativne pojedince i preduzetničke kompanije u partnerstvu sa javnim inicijativama i ulaganjima.