RARS: Održan sastanak o temi “Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave”

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) u okviru programa “Prilika plus”, koji podržava Vlada Švajcarske, organizovala je 13.03.2015. u Zvorniku inicijalni sastanak o temi “Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave”.

Svi prisutni predstavnici preduzeća, regionalnog Zavoda za zapošljavanje, srednjih škola i lokalnih administracija iz Zvornika, Vlasenice, Šekovića i Srebrenice, saglasili su se da je puna realizacija praktične nastave u preduzećima jedan od najznačajnijih koraka na putu prema obrazovanju kadrova koji će biti u stanju da odgovore zahtjevima radnog mjesta i potrebama privrede. Učesnici smatraju da je cilj moguće postići samo zajedničkim pristupom i djelovanjem svih društvenih aktera koji imaju ulogu u ovom procesu.
 
Direktor RARS Marinko Đukić naveo je da je cilj sastanka bio da se sagledaju načini i mogućnosti uključivanja realnog sektora u proces provođenja praktične nastave u srednjim školama.

“Smisao programa “Prilika plus” je da što više približimo radna mjesta obrazovanim ljudima i da mlade ljude približimo radnim mjestima” – rekao je Đukić. 

Podršku projektu je, u ime Vlade Republike Srpske, tokom sastanka  istakao pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudrastvo Zoran Savić.

“Cilj Vlade Republike Srpske je da se učenicima približi praktična nastava i nadam se da ćemo i ovim projektom doprinijeti tome da poslodavci prepoznaju interes uvođenja praktične nastave u svoja preduzeća” – naglasio je Savić.

Voditelj programa “Prilika plus” Nikola Dragović je podsjetio da su dosadašnje analize tržišta rada pokazale da nedostaju kvalifikovani radnici uglavnom u drvoprerađivačkoj i lakoj metalnoj industriji, u oblasti završnih radova u građevinarstvu, oblasti proizvodnje i prerade hrane, te u oblasti ugostiteljstva i turizma.

On je dodao da je osnovna svrha programa da omogući mladim ljudima da tokom svog redovnog školovanja ovladaju vještinama koje poslodavci traže i da kroz redovni obrazovni proces budu spremni za bržu integraciju na tržištu rada.