RARS na stručnoj konferenciji „Ljudi, drvo, namještaj”

Predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovao je u radu stručne konferencije šumarstva i drvoprerade „Ljudi, drvo, namještaj“  koja je održana u Banjoj Luci 12. juna 2015.

Konferencija je okupila predstavnike preduzeća, agencija, ministarstava, privredne komore i drugih organizacija i stručnjaka koji se bave ovom oblašću. Cilj ovog skupa bio je razvoj saradnje, razmjena mišljenja, umrežavanje i razvijanje poslovnih mogućnosti i prilika stručnim temama iz ove oblasti.

Mićo Stanojević, rukovodilac Odjeljenja za projektno planiranje i provođenje projekata u Republičkoj agenciji za razvoj MSP istakao je ovom prilikom da preduzeća iz oblasti drvoprerade u posljednje vrijeme imaju najstabilniji i najbrži rast zbog čega im treba dati najveći značaj i definisati sistemske mjere razvoja.
– Probleme koje ova preduzeća imaju, a odnose se na deficit radne snage sa specifičnim kvalifikacijama, neizvjesnost u obezbjeđenju drvne sirovine, povoljnije uslove finansiranja obrtnih sredstava, izvozne garancije, blizinu servisnih centara za postojeći mašinski park i održavanje alata, i dr. moguće je obezbijediti i kroz klastersko povezivanje – rekao je Stanojević.

On je dodao da je Agencija afirmisala koncept uspostavljanja i jačanja klastera i, u saradnji sa drugim institucijama, podržala nastanak i jačanje klastera i klasterskih inicijativa u Republici Srpskoj. Takođe je naglasio da bi u perspektivi bilo dobro formirati drvoprerađivački klaster, ali i druge sektorske klastere na nivou Republike Srpske kako bi se sistematizovala i olakšala javna tehnička i finansijska podrška, ali i olakšalo uključivanje preduzeća iz opština gdje nema dovoljno klasterskih inicijativa.

Konferenciju „Ljudi, drvo, namještaj“ organizovalo je Udruženje šumarstva i prerade drveta INTERFOB Banja Luka u saradnji sa partnerima.