RARS na Sajmu studentskih praksi

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovala je na Sajmu studentskih praksi koji je u srijedu održan u Univerzitetskom preduzetničkom centru Banja Luka. Na sajmu je učestvovalo 14 poslodavaca – kompanija i institucija iz Republike Srpske.

Riječ je o programu za sticanje radnog iskustva za studente Univerziteta u Banjoj Luci koji provodi Karijerni centar i predstavlja platformu za saradnju Univerziteta i privrede. Centar svojim servisimaomogućujeposlodavcima da jednostavnije i pouzdanije izaberu praktikante i zaposlene. Na osnovu karakteristika koje su potrebne poslodavcu, Centar okuplja student i vrši predselekciju. Tokom obavljanja prakse, jedna od mogućnosti je učešće Centra u radu praktikanta putem mentorstva i praćenja prakse.

Ovaj način realizovanja studentske prakse znatno olakšava i skraćuje poslodavcima sam proces pronalaženja i odabira praktikanta, njegove inicijalne obuke i usmjeravanja u radu. Takođe, pruža određenu vrstu sigurnosti što se tiče kvaliteta, profila i zainteresovanosti studenta koji dolazi na praksu. Ukoliko je u potrazi za uposlenikom, takođe se može obratiti Centru za pomoć.

Krajnji proizvod Karijernog centra je stvaranje mreže poslodavaca i studenata koji međusobno odgovaraju jedni drugima profilom i interesima. Ovim putem se Univerzitet direktno povezuje sa privredom, a na individualnom nivou to znači da Karijerni centar vrši onaj praktični dio obuke i usmjeravanja studenata koji nedostaje fakuletima, a za firme predstavlja određenu vrstu odjelenja za ljudske resurse.