RARS na osmom forumu strategije Evropske unije za Dunavsku regiju

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić sa saradnicima učestvovao je na osmom forumu strategije Evropske unije za Dunavsku regiju (EUSDR) koji je održan 27. i 28. juna 2019. godine u Bukureštu, Rumunija. Učešće na forumu predstavljalo je jednu od završnih aktivnosti u okviru ACCELERATOR projekta koja ima za cilj razmjenu iskustava, prikupljanje informacija kao i ostvarivanje poslovne saradnje.
Dunavski transnacionalni program bio je jedan od organizatora 8. godišnjeg foruma EUSDR, zajedno sa Ministarstvom spoljnih poslova Rumunije i Evropskom komisijom. Forum je predstavljao veoma važan događaj za predstavnike EUSDR, promovišući povezanost, mobilnost i konkurentnost, stimulišući razvoj poslovnih, transportnih, digitalizacijskih i turističkih struktura podrške.
Forumu je prisustvovalo oko 800 ljudi, uključujući visoke evropske zvaničnike, predstavnike evropskih institucija, nacionalne koordinatore, zatim predstavnike lokalnih javnih vlasti, uključujući privrednike, civilno društvo, kao i predstavnike parlamenta i predsjedničke administracije.
Tokom događaja ostvareno je prisustvo na panelima na teme konkurentnosti i preduzetništva kao i prezentacije koje su se odnosile na Dunavski transanacionalni program. Takođe, u okviru foruma uspostavljeni su brojni kontakti sa potencijalnim partnerima u pripremi narednih projekata u okviru Dunavskog transnacionalnog programa.
Projekat ACCELERATOR, odnosno „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, sufinansiran od strane Evropske unije kroz Interreg  Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova, okuplja 14 partnera iz  8 zemalja.  Projekat se provodi 30 mjeseci i završava se 30.6.2019. godine, nakon čega će Agencija nastaviti realizaciju akcelerator programa.