RARS na Međunarodnoj konferenciji o Evropskom kvalifikacionom okviru

Predstavnica Agencije učestovala je prošle sedmice u radu Međunarodne konferencije o Evropskom kvalifikacionom okviru i iskustvima zemalja Zapadnog Balkana. Konferenciju je organizovala Ambasada Velike Britanije u BiH u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH.

Na konferenciji su predstavljena iskustva i primjeri dobre prakse u procesu izgradnje funkcionalnog kvalifikacionog okvira.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici relevantinh institucija iz oblasti obrazovanja i zapošljavanja sa različitih nivoa vlasti u BiH i predstavnici relevantnih obrazovnih institucija iz Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore.