RARS na Kongresu Globalne sedmice preduzetništva i „Sosummit 2013“

Predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovao je od 15. do 22. marta 2013. godine na dva važna globalna događaja koji promovišu i podstiču preduzetništvo – Samitu organizatora manifestacije „Startup Weekend“ („Sosummit 2013“) i Kongresu Globalne sedmice preduzetništva koji su održani u Rio de Žaneiru. Domaćini ovih događaja bili su „Startup Weekend“ iz Sijetla i „Globalna sedmica preduzetništva“ iz Vašingtona, a Agencija je pozvana kao domaćin i organizator ovih događaja u BiH.

Cilj oba događaja bio je razmjena iskustava i dobrih praksi organizatora, odnosno domaćina manifestacija u pravcu unapređenja kvaliteta i organizacije, kao i tješnjeg povezivanje na globalnom nivou.

„Sosummit 2013“ je okupio preko 150 organizatora iz cijelog svijeta. Samit je rezultirao izradom zajedničke politike organizacije Startup Weekend-a, s posebnim osvrtom na pitanja koja se tiču  sponzorstva, zatim finansiranja događaja, strukture organizacionih timova, uloge mentora i fasilitatora, kao i sudija koji proglašavaju pobjednike, vrste i karaktera nagrada za pobjednike, te druga pitanja koja su bitna za unapređenje kvaliteta događaja. Poseban dio sastanka odnosio se na specifična pitanja regionalizacije i bližeg povezivanja gradova organizatora.

Kongresu „Globalne sedmice preduzetništva psisustvovalo je preko 185 nacionalnih predstavnika, kao i veliki broj predstavnika međunarodnoh organizacija (Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i OECD i dr), investitora, uspješnih preduzetnika, novinara i dr. Kongres je bio mjesto dijaloga o efektivnim politikama koje podstiču razvoj malih i srednjih preduzeća, odnosno mjesto prezentacije najuspješnijih politika iz cijelog svijeta. Poseban fokus i ovaj put stavljen je na podršku formiranju „start up“ kompanija, kao osnovnog generatora razvoja, zapošljavanja i rasta.

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i ove godine biće domaćin „Globalne sedmice preduzetništva“ za BiH i organizator „Startup Weekend“-a Banja Luka.