RARS na konferenciji o samozapošljavanju mladih

Predstavnice Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovale su u radu konferencije o samozapošljavanju mladih koju je juče u Banjoj Luci organizovao Omladinski komunikativni centar. Na konferenciji su predstavljene najbolje poslovne ideje, nastale na nedavno održanoj akademiji o preduzetništvu i zapošljavanju.

Prvi dio projekta bio je preduzetnička akademija, koja je trajala 15 dana, a prošlo je 50 ljudi, koji su učili o tome šta su poslovne ideje, kako se razviti u dobrog preduzetnika, te kakvo je tržište u kojem treba da posluju.

U okviru drugog dijela projekta urađen je vodič “Od uspješne ideje do realizacije” namijenjen svima koji žele pokrenuti posao, a u kojem su navedeneprocedura pokretanja biznisa, poreska politika, kao i instistucije kojima se treba obratiti za pomoć.