RARS na konferenciji „Jadransko – jonska makroregija za zapošljavanje i rast“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji sa Predstavništvom Republike Srpske u Briselu, učestvovala je na konferenciji „Jadransko – jonska makroregija za zapošljavanje i rast“ koja je održana 15. oktobra 2015. godine u sjedištu Evropske unije.

Konferencija je održana u okviru tzv. Otvorenih dana „13. Evropske sedmice regija i gradova“, a domaćin je bila italijanska regija Emilia-Romanja koja predsjedava konglomeratom regija Jadransko – jonske inicijative.

Na konferenciji se diskutovalo o implementaciji Evropske strategije za Jadransko – jonsku makroregiju – EUSAIR i na koje načine povećati investicionu atraktivnost ove makroregije. Poseban fokus bio je na stvaranju novih radnih mjesta i investiranju u ljudski kapital.

U panel diskusiji o ovim temama učestvovao je mr Mićo Stanojević,  rukovodilac Odjeljenja za pripremu i provođenje projekata Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Tokom konferencije ostvaren je veliki broj kontakata i susreta sa predstavnicima različitih regija i organizacija s ciljem dugoročne saradnje, a naročito pripreme konkretnih zajedničkih projektnih prijedloga za EU programe.