RARS na Info danu u Kolašinu

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća prisustvovali su Info danu koji su u Kolašinu organizovani povodom poziva koji je objavila Evropska komisija za program prekogranične saradnje BiH-Crna Gora.

Info danima su prisustvovali i predstavnici Razvojne agencije Istočno Sarajevo sa kojom bi se tražili zajednički partneri za pripremu projekata i apliciranje na ovaj poziv. Ovom prilikom ostvareni su dobri kontakti sa nekoliko potencijalnih partnera iz Crne Gore i definisaneodređene projektne ideje koje bi bile predmet pripreme projektnih prijedlog