RARS na forumu „Žene inspirišu preduzetništvo“

Predstavnice Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovale su u radu foruma o temi „Žene inspirišu preduzetništvo“ koji je juče održan u Tuzli u organizaciji Mreže žena u biznisu – MI BOSPO. Cilj foruma je dalja afirmacija ženskog preduzetništva.

Predstavnice Agencije predstavile su učesnicima foruma aktivnosti Agencije koje se odnose na promociju preduzetništva u Republici Srpskoj sa posebnim naglaskom na „Panoramu“ (Program aktivnog stvaranja radnih mjesta) i porojekat „Edukacija za samozapošljavanje“, Globalnu sedmicu preduzetništva – svjetsku kampanju podizanja preduzetničke svijesti kod mladih čiji je Agencija domaćin za BiH, projekat „Naš biznis“, kao i koncept preduzetništva i učeničkih preduzeća u srednjim školama i inicijativu za uvođenje preduzetništva u osnovne škole u RS koju je pokrenula Agencija. Takođe, predstavljeni su i strateški dokumenti i programi razvoja ženskog preduzetništva u RS čiji je kreator Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS. Forum u Tuzli bio je jedinstvena prilika da prisutni čuju pozitivne primjere i prakse ženskog preduzetništva, ali i dobiju odgovore na pitanja kao što su: Zašto sam naučena da budem zaposlena, a ne da zapošljavam? i Zašto su potrebne nove državne inicijative – poduzetništvo je budućnost?

Forumu ˝Žene inspirišu preduzetništvo˝ prisustvovala je i stručna savjetnica u Ministarstvu razvoja i preduzetništva Tuzlanskog kantona koja je istikla da je u protekle dvije godine realizovano nekoliko projekata za podršku preduzetništvu, između ostalog i projekat koji se odnosio na podršku ženskom poduzetništvu, odnosno podršku ženama da koriste konsultantske usluge.

Predstavnik USAID Sida FIRMA projekta govorio je na forumu o preprekama sa kojima se susreću žene preduzetnice prilikom pokretanja i vođenja vlastitog posla, dok se predstavnik Pedagoškog zavoda u Tuzli osvrnuo na važnost učenja o preduzetništvu u obrazovnim sistemima.

Na forumu su predstavljene i pozitivne podsticajne mjere iz zemalja okruženja.