RARS na Forumu za traženje partnera

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovali su u radu Foruma za traženje partnera koji je juče održan u Tuzli u organizaciji Direkcije za evropske integracije BiH i Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije  uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata. Forumu je prisustvovalo više od 130 učesnika iz BiH i Srbije.

Predstavnici RARS uspostavili su kontakte sa više potencijalnih partnera sa kojima se može očekivati saradnja na nekim projektima. Načelno su definisane projektne ideje koje će se u narednom periodu razraditi i sa kojima će se polovinom ove godine aplicirati na treći poziv Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina.