RARS na Drugom Forumu o zapošljavanju mladih

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovali su u radu Drugog Foruma o zapošljavanju mladih o temi „Omladinsko preduzetništvo i samozapošljavanje“ koji je juče održan u Tuzli.
Forum je organizovan u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji je finansiran od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom razvoja, preduzetništva i obrta, Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, entitetskim zavodima za zapošljavanje, Ministarstvom razvoja i preduzetništva Tuzlanskog kantona, te uz tehničku podršku Omladinske informativne agencije BiH (OIA) i Centra za razvoj preduzetništva (CERPOD).
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća predstavila je pobjedničke fotografije i video spotove sa takmičenja koja su organizovana u okviru ovogodišnje „Globalne sedmice preduzetništva BiH“ uz podršku Projekta zapošljavanja mladih,a u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju.
U okviru prvog panela Foruma diskusija se zasnivala na podacima prezentovanim u Globalnom monitoru preduzetništva (GEM), dok su se u okviru drugog panela predstavili mladi, uspješni preduzetnici iz Banje Luke (Vladimir Branković), Mostara (Emirela Kreso), Tuzle (Kristijan Smiljanić) i Sarajeva (Sanela Sarić).