RARS i UPC Banja Luka potpisali Memorandum o razumijevanju

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Slobodan Marković i rektor Univerziteta u Banjoj Luci, Stanko Stanić, potpisali su danas Memorandum o razumijevanju čime je i formalno ozvaničena dobra saradnja u prethodnom periodu. 
U protekle dvije godine Univerzitet i Agencija uspješno su sarađivali na nekoliko većih i manjih projekata, a buduća saradnja biće realizovana prvenstveno posredstvom Univerzitetskog preduzetičkog centra. Studenti Univerziteta u Banjoj Luci od sada će imati mogućnost da obavljaju i stručnu praksu što će biti veoma značajno za jačanje preduzetničkog duha kod mladih i njihov, eventualni, dalji preduzetnički angažman.