RARS i Slobomir P Univerzitet potpisali Sporazum o saradnji

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić i v.d. Rektor Slobomir P Univerziteta, prof.dr Mile Vasić potpisali su danas u Banjoj Luci Sporazum o saradnji u oblasti podsticanja i promocije preduzetništva i podrške zapošljavanju mladih.
– Podsticanjem preduzetništva, naročito kod mladih, mi stvaramo preduslove za nova zapošljavanja, rast i razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i ekonomije u cjelini. Veoma je važno da mladim osobama, još tokom formalnog obrazovanja, pružimo priliku da realizuju svoje poslovne ideje i iskoriste svoj preduzetnički potencijal. Izuzetno mi je zadovoljstvo što smo i u Slobomir P Univerzitetu našli partnera za realizaciju jednog od naših strateških ciljeva – istakao je prilikom potpisivanja sporazuma Marinko Đukić, direktor Agencije.
– Drago mi je što je ova respektabilna institucija prepoznala kvalitet Slobomir P Univerziteta i što je odlučila da podrži naše aktivnosti među kojima posebno ističemo Projekat zapošljavanja i podsticanja preduzetništva u BiH „Moja firma“ koji ćemo pokrenuti naredne akademske godine. Cilj je podrška u finansiranju najboljih studentskih poslovnih ideja kako bismo omogućili mladim ljudima da još u toku studija pokrenu, vode i razvijaju sopstvenu firmu. Po prvi put se na našim prostorima realizuje ovakav projekat koji treba da podstakne razvijanje preduzetničkog duha i njihovu želju sa sami sebi osmišljavaju i stvaraju radna mjesta. Posebno mi je drago što će Agencija biti tu da nam pruži stručnu i savjetodavnu podršku – rekao je v.d. Rektor Slobomir P Univerziteta, prof.dr Mile Vasić.
Buduća saradnja dvije institucije odnosiće se i na pružanje usluga za podsticanje poslovanja i razvoja novoosnovanih preduzeća, podršku uspostavljanju infrastrukture i promociju preduzetništva. Predviđena je i saradnja u oblasti inovatorstva, stimulisanje stvaranja novih proizvoda i uvođenje novih tehnologija, kao i podrška u oblastima stručnog obrazovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije.