RARS domaćin međunarodne konferencije o klasterima

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), u saradnji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske organizuje konferenciju o temi

Umrežavanje preduzeća Republike Srpske sa evropskim partnerima: dodanavrijednost klastera u Jadransko-Podunavskom regionu Evrope

Konferencija će se održati u četvrtak, 17.03.2011. godine, sa početkom u 10,00 časova u  Administrativnom centru Vlade RS.

Konferencija se organizuje u okviru aktivnosti u projektu Adriatic– Danubian Clustering (ADC) koji kofinansira Evropska unija iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa South East Europe (SEE).

Konferencija je prilika da se razmjene iskustva i čuju dobre prakse klasterskog umrežavanja preduzeća, te postave smjernice daljeg razvoja klastera u Republici Srpskoj s posebnim osvrtom na do sada uočene probleme te oblike buduće međunarodne saradnje klastera.