RARS domaćin devetog sastanka radne grupe partnera u projektu ACCELERATOR

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća bila je domaćin devetog sastanka radne grupe partnera u projektu  ACCELERATOR  i petog sastanka upravnog odbora projekta koji je održan od 05. do 07. marta  2019. godine u Banjaluci. Na sastanku su predstavljeni rezultati provođenja akcelerator pilot programa kroz zajednički monitoring i evaluaciju pilota, te podijeljena stečena iskustva i naučene lekcije  svih partnera koje bi mogle unaprijediti zajednički vodič za razvoj akceleracijskih programa.  
Na sastanku se diskutovalo o aktivnostima koji se tiču  organizacije lokalnih foruma, uspostavljanja transnacionalne inovacione mreže, potpisivanja sporazuma o saradnji sa lokalnim finansijskim organizacijama, te pripremi akcionih i biznis planova za uvođenje/poboljšanje akceleracijskih programa u zemljama učesnicama u projektu. Takođe, prezentovan je i prijedog za strukturu zajedničke strategije za razvoj ove vrste podrške početnicima u poslu u Dunavskoj regiji za koju je odgovorna Agencija kao nosilac aktivnosti.
Tokom drugog dana sastanka predstavljena je saradnja projekata ACCELERATOR i FORESDA  u toku provođenja drugog akcelerator pilot programa u Republici Srpskoj. Projekat FORESDA podržava razvoj inovacija i konkurentnost kroz međusektorsku saradnju, a provodi ga Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora – PREDA PD. Projekat takođe sufinansira Evropska unija kroz Interreg Dunavski transnacionalni program. 
Projekat ACCELERATOR, odnosno „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, sufinansiran je od strane Evropske unije kroz Interreg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova, a okuplja 15 partnera iz 9 zemalja.