Radni sastanak sa predstavnicima UNDP u okviru projekta „Javno-privatni dijalog i partnerstvo“

U prostorijama Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća juče je održan sastanak sa predstavnicima UNDP Programa oporavka regije Srebrenica. Na sastanku je razgovarano o realizaciji aktivnosti u okviru projekta „Javno-privatni dijalog i partnerstvo“ koji na području Srebrenice, Bratunca i Milića realizuje Agencija, a podržava UNDP.

Cilj projekta je uspostavljanje funkcionalnog foruma javno-privatnog dijaloga na projektnom području koji će doprinijeti procesima reformi i razvoju politika, a koje promovišu unapređenje poslovne klime pogodne za investicije, razvoj privatnog sektora i ekonomski rast.

Na sastanku su razmatrani i detalji u vezi sa organizacijom prve radionice u okviru projekta koja će biti održana 18. i 19. juna u Rudom a na kojoj će biti predstavljen projekat i  formiran forum iz oblasti malih i srednjih preduzeća i poljoprivrede.

Na radionicu su pozvani predstavnici nadležnih ministarstava, lokalnih zajednica, privredne komore, udruženja poslodavaca, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, udruženja poljoprivrednika i poljoprivredni proizvođači, te predstavnici UNDP.