Radionica o izgradnji kapaciteta za integraciju ciljeva održivog razvoja u poslovne strategije

Razvojna  agencija  Republike  Srpske u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH (United Nations Development Programme – UNDP) organizuje radionicu o temi  “Razvoj kapaciteta za integraciju ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs) u poslovne strategije”. Radionica je organizovana u okviru projekta “Podrška pripreme za implementaciju ciljeva  održivog  razvoja i uključivanje privatnog sektora” koji financira Vlada Švedske.
Obuka će biti usmjerena na promociju  važnosti  i  poslovnix  prilika koje dolaze uz realizaciju ciljeva održivog razvoja, kao i korištenje alata za samoevaluaciju SDG integracije y poslovne modele.
Radionica će se održati u ponedjeljak, 17. 02. 2020. godine u Banjoj Luci u prostorijama Razvojne  agencije  Republike Srpske.
Radionica će se fokusirati na pitanja spremnosti kompanija da se uključe u inkluzivno i održivo poslovanje. Alati koji će se promovisati prate kompanije u njihovom sveobuhvatnom poslovnom putu i pomažu u napretku. Obuka će pomoći firmama da unaprijede svoje poslovne modele, podršku u okviru svoje firme i povećaju dobit.
Osim toga, učesnicima će biti predstavljena Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH 2020 koja promoviše aktivnosti privatnog sektora u oblasti održivog razvoja u BiH.
Obuka je besplatna za predstavnike preduzeća.