Prvi sajam nekretnina i investicija

Prvi međunarodni sajam nekretnina i investicija Banja Luka 2017 biće održan od 24. do 26. novembra 2017. godine na Banjalučkom sajmu. 
Partneri u organizaciji Sajma su: Ministarstvo trgovine i turizma RS, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Privredna komora RS, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS.
Predviđeno je da se na Sajmu predstave: opštine i gradovi, investitori stambeno-poslovnih objekata, agencije za nekretnine, projektni biroi, arhitekte, poreski savjetnici, banke, osiguravajuće kuće, investicioni fondovi.
U toku Sajma biće prganizovane panel diskusije na neke od aktuelnih tema: emitovanje obveznica, uloga BFC SEE standarda u privlačenju investicija, energetska efikasnost objekata, krediti za kupovinu nekretnina, legalizacija nekretnina, zakonska rješenja za posredovanje u trgovanju nekretninama, arhitektura i turizam, industrijske i poslovnezone, javno-privatno partnerstvo, investicije u energetski sektor…
Zbog zainteresovanosti kupaca nekretnina i za tržišta u regionu, pozvani su i izlagači iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Sajmovi ovog karaktera već dugi niz godina postoje u ovim državama.

Više informacija o Sajmu možete pogledati na sajtu www.blire.biz .