Proširenje nadležnosti RARS

Vlada Republike Srpske utvrdila je juče, na 31. sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.
Najvažnija novina koju donosi Prijedlog zakona je proširenje nadležnosti Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i njena transformacija u Razvojnu agenciju Republike Srpske.
Primjena Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća pokazala je da trenutne nadležnosti Agencije utvrđene u ovom zakonu ne obuhvataju sve stručne i druge poslove koje Agencija obavlja ili može da obavlja u praksi. Agencija nije upravna organizacija i zbog toga je u mogućnosti da učestvuje u projektima koje finansira Evropska unija ili njene pojedine države članice ili druge zemlje. Projekti u kojima učestvuje Agencija ne odnose se samo na oblast malih i srednjih preduzeća, nego i na druga privredna područja, kao što su inovacije, industrija, tehnologija, ekologija, edukacije, izvozne aktivnosti, sistemi kvaliteta, podrška u privlačenju i realizaciji ulaganja i druga područja, a koja su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa oblastima malih i srednjih preduzeća.
Budući da će u narednom periodu Agencija moći učestvovati u projektima iz različitih privrednih područja, privredni subjekti će putem Agencije moći ostvariti pravo na direktnu novčanu podršku iz sredstava određenog projekta ili neku drugu nenovčanu podršku, u zavisnosti od predmeta projekta.
Privrednicima, koji se bave spoljnotrgovinskim djelatnostima, je od posebnog značaja proširenje nadležnosti Agencije na pružanje podrške izvoznicima.
Predloženim izmjenama se dodatno naglašava i potreba za koordinacijom i zajedničkim radom Agencije sa lokalnim razvojnim agencijama, a sve s ciljem postizanja što boljih i kvalitetnijih rezultata za privredne subjekte iz oblasti malih i srednjih preduzeća.
U skladu s tim, ovim zakonom uspostavljaju se pretpostavke da se kroz jednu već postojeću instituciju, bez dodatnih troškova, pruži kvalitetnija podrška preduzetništvu i privrednom razvoju Republike Srpske.