Proširena znanja u oblasti pripreme i realizacije razvojnih projekata

U Zvorniku je danas završen novi ciklus obuke u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata koji je organizovala Razvojna agencija Republike Srpske. Obuku je uspješno završio 21 kanidat iz Zvornika, Milića, Vlasenice i Osmaka. Ovo je 26. obuka po redu koju je organizovala Agencija a u kojima je ukupno učestvovalo  467 polaznika iz 52 jedinice lokalne samouprave u Srpskoj.

Cilј seminara, koji traje 4 dana, je obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem, u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata.

Polaznici rade u grupama na konkretnim primjerima, prema pristupu logičke matrice koja predstavlјa najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije. Jedna od tema su i javne nabavke.  Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposoblјen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u BiH.