Promjena svijesti o preduzetništvu

Bez intenzivne javne kampanje za promjenu svijesti iz oblasti preduzetništva, neće biti moguće probuditi preduzetnički mentalitet i riješiti problem zapošljavanja, generalni je zaključak konferencije „Mladi u preduzetništvu“ koja je održana u Banjoj Luci 20.novembra ove godine. Konferenciju je, u okviru „Globalne sedmice preduzetništva“, organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta.
Učesnici Konferencije saglasni su da je neophodno mijenjati i odnos medija prema preduzetništvu, na način da se u većoj mjeri afirmišu primjeri dobre prakse kojih ima i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH.
Posebno je naglašena važnost edukacije iz oblasti preduzetništva, kako bi se stvorila povoljnija preduzetnička klima i podstakao preduzetnički način razmišljanja od najranijeg djetinjstva.
Učesnici Konferencije, takođe, smatraju da je neophodno intezivirati pomoć institucija kroz izgradnju infrastrukture neophodne za razvoj preduzetništva, razraditi sistem finansijske podrške za formiranje preduzeća uspostavljanjem Garantnog fonda, finansiranjem ideja, regresiranjem kamata na pozajmljena sredstva i slično.
Organizatori Konferencije obavezali su se da će naredne godine podržati osnivanje 100 preduzeća, po 50 u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.
Na Konferenciji kojoj su, osim organizatora, prisustvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija i srednjih škola, predstavljeni su i projekti i aktivnosti koje se odnose na oblast omladinskog preduzetništva.
Tako je o programu aktivnog stvaranja novih radnih mjesta u Republici Srpskoj, koji realizuje Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, govorio direktor Agencije, Slobodan Marković. Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, Velimir Kunić, govorio je o institucionalnoj podršci preduzetništvu mladih, a predstavljeno je i GEM istraživanje u BiH, s akcentom na preduzetničko obrazovanje i obuku mladih.