Projektni prijedlozi spremni za aplikaciju

Nakon što je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća potpisala izjavu o partnerstvu za koncepte projektnih prijedloga u okviru programa podrške lokalnim partnerstvima za zapošlјavanje u BiH od strane Međunarodne organizacije rada (ILO)sa Gradskom razvojnom agencijom Banja Luka i Gradom Banja Luka, izjave o partnersvu danas su potpisali i gradonačelnik Banje Luke Slobodan Gavranović, dekan Polјoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Nikola Mićić i direktor Inovacionog centra Banja Luka Drago Gverić.
Riječ je o četiri koncepta projektnih prijedloga koje će razmatrati donator. Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća kandidovala je projekat „Regionalno partnerstvo za zapošlјavanje u sektoru informacionih tehnologija (IT) regije Grada Banja Luka“, Gradska razvojna agencija projekat „Uspostavlјanje lokalnog partnerstva za zapošlјavanje Grada Banja Luka (LPZ BL) s cilјem provođenja projekata za zapošlјavanje“, Polјoprivredni fakultet kandidovao je projekat „Urbana polјoprivreda“, a Inovacioni centar „Sajam zapošlјavanja i obrazovanja Banja Luka“.
Realizacijom ovih projekata obezbijedilo bi se oko 300 radnih mjesta, a cilј je da svi projekti, ukoliko dobiju podršku donatora, postanu samoodrživi.  
– Projektnim prijedlogom koji smo kandidovali u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Banja Luka predviđeno je sufinansiranje uspostavlјanja poslovnog inkubatora u Banjoj Luci koji bi se fokusirao na sektor informacionih tehnologija. Cijenimo da u ovoj oblasti postoje veliki potencijali za zapošlјavanje i samozapošlјavanje – istakao je direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić izrazivši nadu da će i donatori prepoznati značaj ovog i ostalih kandidovanih projekata.