PROJEKTI

projekti RARS

U proteklim godinama Razvojna agencija Republike Srpske veoma uspješno je realizovala značajan broj projekata koje su finansirali međunarodni donatori, ali i Budžet Republike Srpske.
Kvalitetom realizacije stekli smo imidž pouzdanog partnera i brojne reference koje nas čine jednim od vodećih implementacionih tijela u Republici Srpskoj.