Projekat „Javno-privatni dijalog i partnerstvo“ predstavljen u Bratuncu i Srebrenici

U okviru projekta „Javno-privatni dijalog i partnerstvo“ koji na području Srebrenice, Bratunca i Milića realizuje Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a podržava UNDP, danas su u Bratuncu i Srebrenici održani sastanci sa predstavnicima ovih lokalnih zajednica.

Učesnici sastanka upoznati su sa aktivnostima i predviđenim rezultatima projekta čiji je cilj uspostavljanje funkcionalnog foruma javno-privatnog dijaloga koji će doprinijeti reformama koje promovišu unapređenje poslovne klime pogodne za investicije, razvoj privatnog sektora i ekonomski rast. Na sastanku su dogovorene dalje aktivnosti u okviru projekta, te identifikovana preduzeća iz sektora koje podržava projekat, a koja će biti odabrana za učešće u projektu.