Projekat Akcelerator prezentovan na regionalnoj konferenciji EEN

Predstavnici članova Konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS) prisustvuju trodnevnoj regionalnoj konferenciji Mreže, koja je juče počela u Portorožu (Slovenija).
Koordinator EUNORS i rukovodilac odjeljenja Evropske mreže preduzetništva u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Bojan Ćudić prezentovao je ovom prilikom projekat Akcelerator (ACCELERATOR), pristup finansijskoj komponenti.
Projekat Akcelerator, odnosno „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, sufinansiran je od strane Evropske unije kroz Interreg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova, a okuplja 15 partnera iz  9 zemalja. Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća jedini je partner iz BiH u ovom projektu.
Svrha projekta je olakšavanje pristupa sredstvima za finansiranje inovacija kroz poboljšavanje institucionalnih uslova i vezanih instrumenata podrške za potrebe razvijanja usluga akceleracije i vezanog strateškog okvira za saradnju na regionalnom i programskom nivou. 
U izuzetno sadržajnom dnevnom redu konferencije, između ostalog, rezultate i dostignuća EEN prezentovao je Hoze Puigpelat Vals iz Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća EU (EASME), dok je viziju i aktivnosti Mreže predstavio Ištvan Nemet iz Evropske komisije.
Drugog dana Konferencije, kojoj prisustvuju i predstavnici svih konzorcijuma zemalja regiona, održan je i panel o načinu na koji Mreža može pomoći kompanijama da inoviraju i prošire svoje poslovanje na druga tržišta.
Trećeg, posljednjeg dana Konferencije predviđeno je predstavljanje podrške internacionalizaciji MSP Slovenije, tri primjera uspješne saradnje između EU projekata i EEN, kao i radionica o mogućnostima saradnje između članova EEN-a u jugoistočnoj Evropi.