Program „Prilika plus“ prezentovan u Rudom

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) je u okviru programa Prilika plus, koji podržava Vlada Švajcarske, organizovala 9.juna u Rudom inicijalni sastanak o temi “Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave”.

Prisutni su se, između ostalog, usaglasili da proces školovanja mora biti pomno planiran i realizovan u skladu sa potrebama privrede, te da se ne smije dozvoliti da o upisnoj politici odlučuju pojedinačni interesi.  

Prema riječima direktora RARS Marinka Đukića, mladi ljudi nerijetko moraju da pređu dug put od završetka školovanja do prvog radnog mjesta.

– Kroz ovaj program stvaraju se uslovi  da se taj put skrati i da mladi ljudi odmah po završetku školovanja znaju gdje ih čeka zaposlenje – navodi on.

– Razlog našeg dolaska u Rudo je i da damo na značaju svim krajeva ove zemlje i RS kako se ne bi svi događaji dešavali samo u dva ili tri centra – dodao je Đukić.

Rukovodilac programa Prilika plus, Nikola Dragović rekao je da je smisao prezentacije bio da se predstavnicima srednjih stručnih škola, ali i preduzeća i jedinica lokalne samouprave objasni suština programskih aktivnosti i način na koji se oni mogu uključiti. 

– Suština programa je da omogući učenicima srednjih stručnih škola da u procesu školovanja sva nedostajuća znanja i vještine steknu u realnim uslovima, na radnim mjestima kroz provođenje praktične nastave u što je moguće u većoj mjeri u realnom/ proizvodnom sektoru – precizirao je Dragović.

Inicijalni sastanak, kome su prisustvovali predstavnici opština, srednjih škola i Zavoda za zapošljavanje iz sarajevsko-romanijske regije, organizovan je u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Grada Istočno Sarajevo.