Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2019. godini

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2019. godini”, čija je ukupna vrijednost 300.000 KM, koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Programom je obuhvaćeno finansiranje obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije i zapošljavanje kod poznatog poslodavca nakon uspješno provedene obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ciljnu grupu čine nezaposlena lica zaključno sa IV stepenom stručne spreme, koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju nezaposlenih.

Detaljnije o pozivu možete pogledati OVDJE.