Produžen rok za prijavu za bespovratna sredstva kako bi se ublažio negativan uticaj COVID-19 na polјoprivredno-prehrambeni sektor

Projekat Evropske unije EU4Business objavio je javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan uticaj COVID-19 na polјoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini.
Na javni poziv, vrijedan 1.8 miliona KM, mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća, obrti/preduzetnici i/ili zadruge sa uspostavlјenom mrežom kooperanata/individualnih polјoprivrednih proizvođača koji se bave:

• proizvodnjom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih polјoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda; ili

• proizvodnjom i/ili otkupom i preradom, skladištenje i plasmanom polјoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Putem ovog javnog poziva projekat EU4Business želi doprinijeti ublažavanju poslјedica pandemije COVID-19 kroz podršku smanjenju i optimizaciji operativnih troškova, održavanju produktivnosti, likvidnosti i konkurentnosti polјoprivredno-prehrambenog sektora u BiH; stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti, te promovisanju prakse održivog razvoja uklјučujući bolјe upravlјanje prirodnim resursima i očuvanje okoline i zaštitu lјudi.
Sva zainteresovana preduzeća, zadruge i preduzetnici mogu pristupiti javnom pozivu putem web stranica EU4Business www.eu4business.ba  i UNDP-a  www.ba.undp.org, pod sekcijom Javni pozivi. Kako bi se što efikasnije djelovalo i pomoglo radnicima u primarno polјoprivrednoj proizvodnji, procedura prijave na poziv je pojednostavlјena i čitav proces značajno skraćen.
Rok za podnošenje prijava je ponedjelјak, 8. juni 2020. godine do 15.00.
EU4Business je projekat Evropske unije kojim se nastoji ojačati kapacitet ekonomskog rasta i zapošlјavanja u Bosni i Hercegovini unapređenjem konkurentnosti i inovativnosti u odabranim sektorima. EU4Business je projekat vrijedan 16.1 miliona eura, od čega 15 miliona eura finansira Evropska unija, a 1.1 milion eura Savezna Republika Nјemačka. Projekat zajednički provode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO), od aprila 2018. do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa strategija lokalnog razvoja – Lokalne samouprave i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini koji provodi Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nјemačke (BMZ).