Produžen rok za prijavu na platformu Care&Industry together against Corona

Produžen rok za prijavu na platformu Care&Industry together against Corona do 31.12.2021.

Svi preduzetnici čije robe ili usluge na bilo koji način pomažu u borbi protiv virusa Covid-19, mogu svoju ponudu predstaviti na posebnoj platformi za više od 18.000 malih i srednjih preduzeća širom Evrope. Platforma će pomoći i onima koji su u potrazi za nekom robom ili uslugom.

Platforma Care&Industry together against Corona pokrenuta je od strane Evropske mreže preduzetništva, s glavnim ciljem da se objedini ponuda i tražnja proizvoda i usluga koje se direktno odnose na borbu protiv Covid-19. Objavom profila na platformi, moguće je pronaći ciljane kontakte u zdravstvenoj industriji, akademskim krugovima, kao i vladama pojedinih zemalja. Registracija je besplatna i vrši se putem linka https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/signup.

Do sada se registrovalo više od 970 kompanija iz 32 zemlje. Najviše prijavljenih preduzetnika žele da prodaju ili kupe robu i usluge iz Španije, Italije, Nemačke i Francuske.

Na platformi se može prijaviti potreba ili ponuda za dosta proizvoda i usluga – razna potrošna roba koja je potrebna za prevenciju, liječenje, rehabilitaciju, dijagnostička oprema, sredstva za higijenu, dezinfekciju, kao i usluge iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

Prilikom registracije, svaki učesnik kreira profil svoje kompanije koji bi trebalo da sadrži sve relevantne informacije o proizvodima ili uslugama koje može da ponudi, vodeći se pritom i kontrolnom listom koja je objavljena na početnoj strani platforme. Nakon prijave, profil svakog učesnika se prihvata od strane organizatora.

Da bi profil bio prihvaćen, potreban je opis ponude ili tražnje jasno i precizno napisan, a takođe da je navedeno za koji vid saradnje je učesnik zainteresovan. Kada se profil verifikuje, učesnik dobija potvrdu na imejl i može da pretraži profile ostalih učesnika i pošalje im zahtjev za sastanak. Ukoliko i druga strana zahtjev prihvati, sastanak se odvija onlajn preko platforme, u vrijeme koje su obe strane precizirale. Pored toga, svaki učesnik može da razmjenjuje sve informacije i putem imejla.

Pozivamo sve da se registruju na platformi, izaberu jednu od ponuđenih oblasti za koje traže ili nude određena rješenja, pronađu partnera i pokrenu saradnju.

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske stoji na raspolaganju zainteresovanim poslovnim subjektima za sva dodatna pitanja putem imejla: een@rars-msp.org