Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana turističkog kompleksa Zelengora

Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana turističkog
kompleksa Zelengora

Opština Kalinovik objavila je Oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije u okviru „Regulacionog plana turističkog kompleksa Zelengora“.
Oglas je otvoren do 30.08.2021. godine, a prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta realizovat će se 31.08.2021. godine putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, a učestvovati mogu sva fizička i pravna lica koja u skladu sa zakonom mogu biti nosioci prava na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hervegovini.
Na zemljištu je predviđena izgradnja vikend kuća i objekata pratećeg sadržaja za turizam.

Više o oglasu OVDJE.