Privrednicima u Istočnom Sarajevu prezentovane mogućnosti međunarodnog povezivanja

Preduzećima i institucijama sa područja Istočnog Sarajeva juče je prezentovana Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske. Prezentaciju je organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo.
Tom prilikom, privredni subjekti dobili su osnovne informacije o projektu, kao i mehanizmima podrške koji su na raspolaganju preduzećima koja iskazuju interes za ostvarivanje međunarodne poslovne saradnje.  
Poseban dio prezentacije bio je posvećen obuci poslovnih subjekata za izradu poslovnih profila i mehanizam procesa uspostavljanja baze međunarodne poslovne saradnje.
Na kraju su prisutni privrednici upoznati sa mogućnostima za učešće na poslovnim susretima u okviru predstojećeg „Foruma o internacionalizaciji poslovanja“ koji je planiran za 3.novembar 2017. godine u opštini  Istočno Sarajevo.
Poslovni subjekti i ostale institucije su pokazali interesovanje za mehanizam uspostavljanja međunarodne poslovne saradnje kroz projekat Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske kao i za učešće na Međunarodnim poslovnim susretima u narednom periodu. Takođe su definisani načini komunikacije i saradnje između Agencija i poslovnih subjekata na ovom projektu  u narednom periodu.