Privrednici učili o zaštiti prehrambenih proizvoda

Republička  agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji sa Agencijom za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine i Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Ljubinje, održala je 30.11.2017 godine u opštini Ljubinje seminar pod nazivom „Značaj zaštite hrane kao prava intelektualne svojine“. Seminar je održan u okviru projekta  Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske.
U prvom dijelu seminara pružene su osnovne informacije o značaju oznaka kvaliteta hrane i mogućnostima brendiranja hrane iz Republike Srpske na regionalnom i tržištu Evropske Unije.
Drugi dio prezentacije je bio fokusiran na obuku poslovnih subjekata o procedurama zaštite prehrambenih proizvoda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, sa ciljem podizanja kvaliteta hrane i konkurentnosti na tržištu CEFTAi EU.
Poslovni subjekti i ostale institucije sa područja Hercegovine su pokazali interesovanje za mehanizam zaštite koji je usaglašen sa evropskim standardima i predstavlja značajan razvojni potencijal, posebno za određene kategorije prehrambenih proizvoda po kojima je ova regija poznata. 
Predstavnici poslovnih subjekata su bili u prilici da se kroz diskusiju dodatno informišu i o drugim pitanjima iz ove oblasti.