Pripreme za realizaciju akceleracijskih programa

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovali su na trećem sastanku partnera u projektu ACCELERATOR koji je održan 14. i 15. septembra 2017. godine u Moru, Mađarska. Domaćin sastanka bila je Centralna transdunavska regionalna inovaciona agencija iz Šekešfehervara.

Primarna svrha sastanka je bila iniciranje pripreme za realizaciju pilot akceleracijskih programa, koji će se realizovati u okviru projekta u toku 2018-te godine.  Partneri su prezentovali ideje za realizaciju pilot projekata i razmijenili mišljenja i iskustva u realizaciji ovakvih i sličnih programa. Bila je ovo i prilika da se diskutuje o mogućim preprekama i otvorenim pitanjima u realizaciji akceleracijskih programa.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća predstavila je koncept za pilot akceleracijske programe koje će  realizovati u Republici Srspkoj, u okviru projekta.

Osim toga diskutovano je i o rezultatima uvodnih analiza  i predstavljen je zajednički vodič za akceleracijske programe, te su adresirana tehnička  pitanja vezana za realizaciju projekta.

U okviru sastanka, predstavljen je i projekat CROWDSTREAM od strane Panonske poslovne mreže, kao jedan od kompatibilnih projekta u okviru Intereg Dunavskog transnacionalnog programa koji adresira pitanje finansiranja startup-a preko crowdfunding platformi.

Projekat ACCELERATOR- „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, je sufinansiran od strane Evropske unije kroz Intereg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova.