Priliku za učešće u Akcelerator programu tražilo 18 timova i pojedinaca iz Hercegovine

Osamnaest timova i pojedinaca sa područja Hercegovine predstavili su juče u Bileći svoje poslovne ideje u okviru javnog poziva za učešće u Akcelerator programu koji je objavila Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Riječ je o programu podrške inovativnim početnicima u poslu koji će Agencija u saradnji sa Opštinom Bileća i Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja realizovati tokom oktobra, novembra i decembra u Bileći.
Podrška obezbjeđena ovim programom obuhvata: besplatnu obuku tokom koje učesnici dobijaju znanje potrebno za poslovni uspjeh, besplatnu savjetodavnu podršku mentora sa preduzetničkim iskustvom i znanjem iz određenih oblasti, administrativnu i tehničku podršku za korišćenje sredstava iz različitih  programa finansiranja, mogućnost predstavljanja poslovnih planova potencijalnim investitorima, promociju i međunarodno povezivanje.
Kvalitet poslovnih ideja ocjenjivala je stručna komisija koja je radila u sastavu: Dejan Šešlija, predsjednik (predstavnik RARS), Mihajlo Vujović, član (Opština Bileća)  i Dražen Bošković, član (Agencija za razvoj MSP grada Trebinja). Na osnovu ocjena pezentacija komisija će donijeti konačnu odluku koji će timovi i pojedinci dobiti priliku da učestvuju u ovom programu.