Prilika za uspostavljanje poslovne saradnje u sektoru medicine i zdravstva

Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Samsun iz Turske, u okviru Evropske mreže preduzetništva, poziva sve zainteresovane poslovne subjekte da učestvuju na Međunarodnim poslovnim susretima “Black Sea Medical & Healthcare Online Matchmaking Event” koji će biti održani 13. i 14. jula 2021. godine onlajn.

Događaj je namijenjen preduzećima, univerzitetima i istraživačkim institucijama koje posluju u oblasti medicine i zdravstva. Crnomorski region Turske, a posebno Samsun, ima veliki potencijal u medicinsko-zdravstvenom sektoru. Cilj ovog događaja je da pomogne učesnicima širom svijeta u pronalaženju partnera za razvoj proizvoda, proizvodnju i licenciranje, partnerstva u distribuciji, istraživačkim saradnjama, zajedničkim poduhvatima, finansiranju/investicijama ili drugim vrstama partnerstva.

Događaj se odnosi na sljedeće sektore:

  1. Medicinski/hirurški instrumenti
  2. Medicinska /hirurška oprema
  3. Medicinski /hirurški tekstil
  4. Medicinski /hirurški implanti
  5. Medicinske/hirurške usluge
  6. Medicinski /hirurški namještaj
  7. Farmaceutski proizvodi
  8. Ostali zdravstveni proizvodi/usluge
  9. Medicinska/hirurška istraživanja i/ili inovacije

Učešće na događaju je besplatno, a registracija i više informacija o samom događaju dostupni su na internet stranici: black-sea-medical-healthcare-online.b2match.io

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske stoji na raspolaganju zainteresovanim poslovnim subjektima za sva dodatna pitanja putem imejla een@rars-msp.org.