Prilika za poslovni uspjeh za 12 inovativnih ideja

Dvanaest poslovnih ideja iz oblasti turizma, IT, drvoprerađivačke industrije, uzgoja polјoprivrednih kultura, grafičke djelatnosti i drugih usluga sa područja Pala, Sokoca, Istočne Ilidže i Istočnog Novog Sarajeva dobilo je priliku za učešće u novom ciklusu Akcelerator programa koji će Razvojna agencija Republike Srpske realizovati u Istočnom Sarajevu.

Na javni poziv pristiglo je 15 prijava, a 12 je prezentovano na posebnom događaju koji je održan 28. aprila. Obuke za početnike u poslu počinju 10. maja a polaznici će naredna dva mjeseca uz podršku predavača i mentora dobiti sva potrebna znanja i vještine potrebne za poslovni uspjeh.

Na kraju programa predviđena je i dodjela nagrada najbolјim poslovnim idejama, kao dodatni podsticaj za brži i lakši razvoj vlastitog posla.

Akcelerator program podrške početnicima u poslu Razvojna agencija Republike Srpske na području Istočnog Sarajeva organizuje četvrti put u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Pale, Gradom Istočno Sarajevo, opštinama u sastavu Grada, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo i Zavodom za zapošlјavanje Republike Srpske.

Prethodna tri programa uspješno su završila 32 kandidata, a dodijelјeno je 19 različitih finansijskih i nefinansijskih nagrada.