Prilika plus: Upisnu politiku uskladiti sa potrebama preduzeća

Kako bi se na efikasan način uskladilo funkcionisanje obrazovnog sistema i privrede,  neophodno je na regionalnom nivou sagledati potrebe preduzeća za radnom snagom i u skladu s tim odrediti upisnu politiku, jedan je od zaključaka inicijalnog sastanka održanog 26.03.2015. u Prijedoru o temi “Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave”.

Učesnici su se usaglasili i da je neophodno realizovati karijerno savjetovanje kako bi se učenici i njihovi roditelji upoznali sa stanjem na tržištu rada i potrebama preduzeća za radnom snagom.

Sastanak je organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) u okviru programa “Prilika plus”, koji podržava Vlada Švajcarske, u saradnji sa agencijom PREDA-PD iz Prijedora.

“Cilj programa “Prilika plus” je da približimo obrazovni system realnom sektoru i privredu obrazovanju” – podsjetio je direktor RARS Marinko Đukić, upozoravajući da ćemo u suprotnom doći u situaciju da iz škola izlaze mladi ljudi koji su spremni samo za biro za zapošljavanje.

Pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske za mala i srednja preduzeća Zoran Savić, izjavio je uoči sastanka da je Prijedor lokalna zajednica koja je pokretač novih inicijativa, navodeći rad gradskog Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje, kao dobar primjer angažmana lokalne zajednice u procesu usaglašavanja potreba privrede sa funkcionisanjem obrazovnog sistema. 

Rukovodilac programa “Prilika plus” Nikola Dragović je naveo da je program u prvoj fazi bio fokusiran na stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih prema specifičnim potrebama poslodavaca.

“U drugoj fazi želimo program predstaviti srednjim stručnim školama i privrednim subjektima s ciljem provođenja dijela praktične nastave što je moguće više u okviru realnog sektora da bi mladi ljudi tokom redovnog obrazovnog procesa stekli sve potrebne vještine koje poslodavci traže i tako se brže i jednostavnije integrisali u tržište rada” – rekao je Dragović. 
Prema riječima direktora Agencije “PREDA-PD” Miše Reljića jedan od značajnijih problema je da u osnovnom obrazovanju ne postoji razrađena profesionalna orijentacija.

“Nije jasno definisan prelazak iz osnovne u srednju školu, a u srednjim školama, koje su najveći generator nezaposlenosti, nezadovoljni su i privrednici i učenici stečenim znanjima, posebno kad je riječ praktičnim znanjima i vještinama. Usljed toga, program “Prilika plus” dolazi u pravo vrijeme” – zaključuje.

Sastanku su prisustvovali predstavnici preduzeća, srednjiih škola i lokalne samouprave iz prijedorske regije.