Prilika plus: O mogućnostima učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave razgovarano i u Bihaću

Komunikacija između privrede i obrazovnog sistema u Unsko-sanskom kantonu trenutno  se ne odvija na zadovoljavajući način i neophodno je što prije uspostaviti funkcionalnu vezu između ova dva sektora, zaključili su učesnici inicijalnog sastanka u Bihaću na temu “Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave”.

Sastanak je juče organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa privrednom komorom Unsko-sanskog kantona (USK), u okviru programa “Prilika plus” koji podržava Vlada Švajcarske.  

Prema riječima koordinatora za privatni sektor u programu Momira Širka, “Prilika plus” nastoji da trajno poveže sektor obrazovanja i privredu.         

“Hoćemo da uspostavimo sistem komunikacije između škola i preduzeća u kojima će  učestvovati i svi relevantni akteri – lokalne zajednice, nadležna ministarstva, zavodi za zapošljavanje, NVO-i, organizacije koje se bave lokalnim ekonomskim razvojem”, naveo je Širko.

Predsjednik Privredne komore USK Ismet Pašalić je najavio da će Komora pokušati u narednom periodu unaprijediti komunikaciju svih relevantnih aktera u procesu saradnje  privrede i obrazovanja. Kao dobar primjer dosadašnjih zajedničkih aktivnosti sa programom “Prilika plus”, Pašalić je naveo otvaranje centara za specijalističku obuku zaposlenih i nezaposlenih osoba na području kantona.

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK očekuju da programi poput “Prilike plus”   podstaknu veću saradnju privrede i školskih sistema i onih koji traže posao.

“Svaki projekat ovakve prirode je dobrodošao, a mi u Ministarstvu smo preduzeli određene korake na povezivanju privrede, škola i preduzeća”, rekla je načelnica sektora za srednje i visoko obrazovanje u Ministarstvu Neđara Raič. “Želimo da ono što naši učenici u školama uče kroz teorije bude realizovano kroz praktičnu nastavu. Želimo da se povežu sa privrednim subjektima i da se što više praktične nastave realizuje u preduzećima”, naglašava Raič.

Sastanku su prisustvovali predstavnici privrede, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, Ministarstva privrede USK, kantonalne službe za zapošljavanje, te srednjih škola sa područija kantona.