Prilika plus: Nakon obuke posao za 21 osobu

Nakon završene obuke za stolara montažera, tapetara i lakirera prema planu i programu razvijenim u skladu sa “Modelom Prilika plus”, 21 osoba potpisala je 13. maja u Sarajevu ugovor o zapošljavanju sa industrijom namještaja Ećo kompani.  

Obuka je realizovana u Centru za specijalističke edukacije odraslih “Format” čije osnivanje je pomogao program Prilika plus koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), a podržava Vlada Švajcarske.

Teoretski dio, koji čini 20 odsto obuke, izvodio se u Centru “Format”, a praktični dio direktno u proizvodnji. 

“Model Prilika plus” podrazumijeva stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih koji na organizovan i metodičan način u realnom vremenu odgovara na specifične potrebe poslodavaca za nedostajućim vještinama. Sastoji se od pet logičnih koraka: analiza potreba za radnom snagom, razvoj profila poslova koji nedostaju, izrada programa obuka, provođenje  obuka i na kraju procjena i sertifikacija.