Prijavite se na radionicu „Inovativni potencijal i zaštita prehrambenih proizvoda sa geografskim porijeklom“

Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Agencijom za bezbjednost hrane BiH i Opštinom Bileća, u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, organizuje radionicu „Inovativni potencijal i zaštita prehrambenih proizvoda sa geografskim porijeklom“. Cilj radionice je da se učesnici upoznaju sa potencijalom zaštite hrane sa geografskim obilježjima i mogućnostima za razvoj inovacija u toj oblasti.

Radionica će biti održana 27. maja 2021. godine u Opštini Bileća, ulica Kralja Aleksandra 28. – sala skupštine, u terminu od 11:00 do 14:00 časova.

Mogućnost za prijavu imaju privredni i drugi subjekti iz sektora proizvodnje i prerade hrane koji su registrovani na području Republike Srpske.

Zainteresovani učesnici su obavezni da potvrde svoje učešće na radionici najkasnije do 25. maja 2021. godine na imejl adresu: een@rars-msp.org.